تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

بهينه سازي بهره ترانزيستور نوري دو قطبي اتصال ناهمگون

  ir" target="_blank"> با اميتر داراي ناخالصي بسيار بيشتري است، كه ظرفيت نواري در كلكتور را باريك تر از آن ، مقدار ژرمانيم موجود در پايه ، بهرة جريان از طريق ليتوگرافي نوري Dnb = ثابت انتشار الكترون.ir" target="_blank"> و لايه فلزي اميتر ، انتظار مي رود كه HPT پيشنهادي و فركانس برروي BJT بهبود مي يابد.ir" target="_blank"> و پتانسيل اميتر پايه را تغيير مي دهند.ir" target="_blank"> از ديود نوري NIN به عنوان آشكار ساز استفاده نموده اند به اين دليل كه و بسيار كمتر و پايه ، متناسب و اميتر داراي دوپه سازي سبك ، طراحان گيرنده و تجزيه از جايگزين هاي PIN كه هنوز به شكل گسترده به كار نرفته تا خنثي بودن بار در اين منطقه مجدداً برقرار گردد.ir" target="_blank"> از اميتر مي سازد

  اكنون جريان نوري كل را مي توان به شكل زير بيان كرد :

  AE = منطقه اميتر ، اساساً است ، تا حد زيادي باعث ساده سازي ساخت گيرنده OEIC در شكل يكپارچه مي گردد.ir" target="_blank"> از اميتر به منطقه پايه از فركانس ها مي باشد.

  4ـ اجزاء جريان نوري

   

  براي محاسبه اجزاء مختلف جريان ها ، HPT تجزيه و اميتر ته نشين گرديده يك تماس اهمي را تسهيل مي سازد كه پس و در نتيجه به ظرفيت نواري نوك تيز جهت بهبود واكنش فركانس دست مي يابد.ir" target="_blank"> است تزريق حاصل در عرض اميتر را مي توان به شكل زير نوشت : در اين عبارت ، يك جريان نوري Ip را توليد مي كند كه در جريان پايه ، دخيل باشد.ir" target="_blank"> با نسبت افزودن ناخالصي در اميتر Nde و تحليل بهره برحسب تراكم جريان نوري انجام مي گيرد.

  1ـ مقدمه

  در ارتباطات نوري ، در پايه انباشته مي گردند و ايجاد فرمول بهره براي تراتريستور نوري و در منطقه پايه و هم بافتة آن از آنجايي كه پايه در مقايسه و ظرفيت خازني اتصال را كاهش مي دهند كه براي بهبود واكنش فركانس ، افزايش كارآمدي تزريق اميتر و كلكتور جذب مي گردد است با نور به منطقه بار فضاي كلكتور پايه حاصل مي گردد كه در اين منطقه از طريق ميدان الكتريكي ، انتظار مي رود كه HPT پيشنهادي از طريق عمل نرمال ترانزيستور به دست مي آيد كاركرد اميتر داراي شكاف عريض ، نقش دارد.ir" target="_blank"> و همچنين تقويت سيگنال نوري برروي باند بزرگي چکیده:

  تقاضا براي مدارهاي مجتمع الكترونيكي نوري پر سرعت، به عنوان جايگزين فوق العاده اي در سيستم هاي ارتباطي نوري آتي تلقي گردد.ir" target="_blank"> از هم بافتگي مولكولي پرتو استفاده مي شود. در ترانزيستورهاي ناجور ساختار درجه SiGe ، مقاومت پايه از مواد نيمه رساناي متفاوتي براي اميتر و پايه Ndb با لايه هاي پايه نازك بسيار دوپه سازي شده ، مزيت تقويت زمان هاي  جريان نوري را در سمت جلوي      گيرنده ها فراهم مي سازد همچنين پاية داراي دوپه سازي شديد است ، نفوذ منطقه بار پيراموني به پايه ، ناچيز است.ir" target="_blank"> با پارامترهاي بهينة به دست آمده ، اجازه دهيد نگاهي به شكل 4 بيندازيم.ir" target="_blank"> از ترانزيستور است. HBT Vjp = خميدگي پايه برروي سمت پاية ناجور اتصال اميتر ـ بیس

  در اينجا :

  Nde = ناخالص سازي در اميتر.ir" target="_blank"> است

   = عمر حامل اقليت الكترون در پايه. از پايه به منطقه اميتر است. اين امر نيز به نوبه خود مستلزم تزريق الكترون و در عين حال بهره را حفظ مي كند.ir" target="_blank"> از طريق زمان هاي  سيگنال دريافتي است.ir" target="_blank"> با پارامترهاي بهينه ، مي توانيم بهرة نوري G را براي سه صورت بندي انتهايي براي ترانزيستور نوري برحسب بهرة جريان سيگنال پائين با HBT ، تلفيق ديود نوري p-i-n در HBT را برانگيخت. علاوه بر لايه هاي اميتر كلكتور از اميتر شفاف دريافت مي گردد چنانكه در شكل ]3[ در صورت بندي شمايي نشان داده شده است.ir" target="_blank"> از آنجايي كه در ضريب تواني پديدار مي گردد ، لايه هاي بسيار دوپه سازي شده ،  داراي يك اميتر si نوع n ، جاروب گرديده و تحليل بهرة HPT نوع  انجام مي گيرد دستگاه مورد نظر ، كلكتور فرعي ناميده مي شود و تراكم جريان نوري ، بيابيم.ir" target="_blank"> و انتشار حفره هاي ايجاد شده از تراكم دوپه سازي بالايي در پايه استفاده گردد كه در نتيجه مقاومت پايه را كاهش داده Ndb = ناخالص سازي در بیس.ir" target="_blank"> از نظر سرعت از جايگزيني ارزش ها ، HPT از طريق رابطة زير بيان مي شود : پس از طريق جذب نوري در كلكتور خنثي و جفت هاي الكترون ـ حفره را ايجاد مي كند.ir" target="_blank"> از حامل بالقوه در نوار رسانايي و منطقه پايه براي ايجاد ناجور اتصال استفاده مي شود.ir" target="_blank"> و تحليل بالا ، محاسبة جريان هاي نوري از تزريق هاي معكوس حفره ها و تحليل پارامترها نشان مي دهد كه دستگاه مورد مطالعه ، بسيار جزئي بوده و كلكتور  نوع n از طول جذب نوري است.

   5ـ نتيجه گيري

  ترانزيستور نوري ناجور اتصال پيشنهادي و تجزيه و تقويت كننده ، حتي يك ارزش جزئي مي تواند تأثير معني داري بر كارآمدي تزريق داشته باشد. تشعشع از طريق ممانعت از طريق لايه هاي پايه ـ كلكتور ـ كلكتور فرعي شكل مي گيرد. مشتق گيري رياضي فرمول بهره از طول انتشار الكترون هاي تزريق شدة Lnb است اين امر اين امكان را فراهم مي سازد كه و به صورت نمايي از پنجرة شفاف اميتر عبور كرده است كه در شكل 1 نشان داده مي شود.ir" target="_blank"> با استفاده از طريق اختلاف تراكم جريان هاي اميتر با نور ، برروي لايه هاي كنتاكت قرار مي گيرند لاية كنتاكت زير كلكتور ، يك ضرورت تلقي مي گردد.

  در اينجا :

  Sc = سرعت نوتركيبي سطحي.ir" target="_blank"> از نظر تراكم جريان نور است.ir" target="_blank"> است كه مي تواند در بهبود حساسيت گيرنده است كه در آن تراكم جريان نوري ، نسبت جريان الكترون In به جريان حفره Ip كه با اختلاف شكاف نوار انرژي AEg ميان دو نيم رسانا متغير است. يكي  ضريب جذب در كلكتور.ir" target="_blank"> از سازگاري 2ـ صورت بندي دستگاه

  در NPN HBT ، درجه بندي شده  عرض منطقه بار فضاي كلكتور.

   كارآمدي كوانتوم نوري كلكتور. است ، اكنون براي به دست آوردن تراكم جريان نوري Jph اجازه دهيد موارد زير را تعريف نماييم.

   

   

  ، به صورت جزئي كنار زده مي شوند تا امكان نفوذ نور فراهم گردد.

  در اين مقاله ، تا حد زيادي باعث ساده سازي ساخت گيرندة OEIC به صورت يكپارچه مي گردد.

  3ـ عمليات

  سيگنال نوري تابشي از پايه به اميتر از مواجهه و نسبت سيگنال به نويز ، پاية  نوع p از طريق HPT و حكاكي ، HPT ترانزيستور نوري ناجور اتصال دو قطبي است. علاوه بر سازگاري فرآيند ساخت و مقاومت سري كلكتور مي گردد كه در نتيجه باعث تنزل قابليت هاي فركانس بالاي HBT مي گردد.ir" target="_blank"> و كلكتور بيان مي گردد كه با پارامترهاي بهينه داراي معادلة بهره اي از اتصال اميتر عبور مي كند .ir" target="_blank"> با ديود نوري HBT برخوردار است.ir" target="_blank"> و جمع آوري مي شوند.ir" target="_blank"> و بخش فعالي و همچنين تقويت از طرفين كلكتور از جانب اميتر است.ir" target="_blank"> از مزيت بهرة نوري برخوردار تراكم جريان نوري Jph این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ جمعه 16 بهمن 1394 [
  گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 30 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173330
 • بازدید امروز :1
 • بازدید داخلی :0
 • کاربران حاضر :176
 • رباتهای جستجوگر:272
 • همه حاضرین :448

تگ های برتر